Giải bài tập Tin học 7

Bài 5: Thao tác với bảng tính

Giải câu 1, 2, 3 trang 40 SGK Tin học 7. Câu 1: Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại phải thực hiện …

Bài 6: Định dạng trang tính

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 52 SGK Tin học 7. Câu 1: Em hãy cho biết một vài lợi ích của việc định dạng dữ …