Giải sách bài tập Lịch sử 6

Bài 14: Nước Âu Lạc – SBT

Giải từ bài 1 đến bài 5, giải bài tập lí thuyết từ trang 41 đến trang 43 SBT Lịch sử 6. Bài 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) …

Bài 12: Nước Văn Lang – SBT

Giải từ bài 1 đến bài 6, giải bài tập lí thuyết từ trang 36 đến trang 38 SBT Lịch sử 6. Bài 2. Hãy trình bày những lí …

Bài 28: Ôn tập – SBT

Giải từ bài 1 đến bài 3, giải bài tập lí thuyết từ trang 80 đến trang 81 SBT Lịch sử 6. Bài 2. Hãy nối nhân vật ở …