Giải bài tập Địa lí lớp 4

Bài 10: Ôn tập

Giải câu 3 trang 97 SGK Địa lí 4. Câu 1: Nêu đặc điểm địa hình vùng trung du Bắc Bộ...

Bài 28: Thành phố Đà Nẵng

Giải câu 1, 2, 3, bài tập lí thyết trang 149 SGK Địa lí 4. Câu 1: Cho biết vị trí của thành phố Đà Nẵng...

Bài 15: Thủ đô Hà Nội

Giải câu 1, 2, 3, 4, bài tập lí thyết trang SGK Địa lí 4. Câu 1: Quan sát hình 1, em hãy cho biết từ Hà Nội có …

Bài 4: Trung du Bắc Bộ

Giải câu 1, 2, 3, bài tập lí thyết trang 81 SGK Địa lí 4. Câu 1: Xác định vị trí của hai địa phương này trên bản đồ …

Bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn

Giải câu 1, 2, 3, bài tập lí thyết trang 72 SGK Địa lí 4. Câu 1: em hãy kể tên những dãy núi chính ở Bắc Bộ...