Giải bài tập Địa lí lớp 4

Bài 23. Ôn tập

Giải câu 2, 3 bài tập lí thyết trang 134 SGK Địa lí 4. Câu 2: Nêu đặc điểm thiên nhiên của đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng …

Bài 22. Thành phố Cần Thơ

Giải câu 1, 2, bài tập lí thyết trang 133 SGK Địa lí 4. Câu 1: Chỉ vị trí của Thành phố Cần Thơ trên lược đồ và cho …

Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh

Giải câu 1, 2, bài tập lí thyết trang 130 SGK Địa lí 4. Câu 1: Chỉ vị trí của Thành phố Hồ Chí Minh trên lược đồ và …

Bài 17: Đồng bằng Nam Bộ

Giải câu 1, 2, bài tập lí thyết trang 118 SGK Địa lí 4. Câu 1: Tìm và kể tên một số sông lớn, kênh rạch của đồng bằng …

Bài 16: Thành phố Hải Phòng

Giải câu 1, 2, 3, bài tập lí thyết trang 115 SGK Địa lí 4. Câu 1: Chỉ vị trí Hải Phòng trên lược đồ và cho biết Hải …