Giải bài tập Địa lí lớp 4

Bài 5: Tây Nguyên

Giải câu 1, 2, bài tập lí thyết trang 84 SGK Địa lí 4. Câu 1: em hãy đọc tên các cao nguyên ( theo hướng từ Bắc xuống …

Bài 27: Thành phố Huế

Giải câu 1, 2, 3, bài tập lí thyết trang 146 SGK Địa lí 4. Câu 1: Nêu tên dòng sông chảy qua thành phố Huế...