Bài 6: Một số dân tộc ở Tây Nguyên

Quan sát hình 4, em hãy mô tả về nhà rông.

GỢI Ý LÀM BÀI

Các dân tộc ở Tây Nguyên thường sống tập trung thành buôn. Mỗi buôn thường có một nhà rông. Nhà rông của mỗi dân tộc có những nét riêng về hình dáng và cách trang trí. Nhà rông là ngôi nhà chung lớn nhất của buôn. Nhiều sinh hoạt tập thể như hội họp, tiếp khách của cả buôn,… được diễn ra ở đó. Nhà rông càng to đẹp thì chứng tỏ buôn càng giàu có, thịnh vượng.


Em hãy nhận xét về trang phục truyền thống của các dân tộc trong các hình 1,2,3, 5, 6.

GỢI Ý LÀM BÀI

Ở Tây Nguyên, nam thường đóng khố, nữ thường quấn váy. Trang phục ngày hội được trang trí hoa văn nhiều màu sắc. Gái trai đều thích mang đổ trang sức bằng kim loại.


Bài 1 trang 86 SGK Địa lí 4

Kể tên một số dân tộc đã sống lâu đời ở Tây Nguyên.

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số dân tộc đã sống lâu đời ở Tây Nguyên là:

– Gia-rai

– Ê-đê

– Ba-na

– Xơ-đăng


Bài 2 trang 86 SGK Địa lí 4

Nêu một số nét về trang phục và sinh hoạt của người dân Tây Nguyên.

GỢI Ý LÀM BÀI

Ở Tây Nguyên, nam thường đóng khố, nữ thường quấn váy. Trang phục ngày hội được trang trí hoa văn nhiều màu sắc. Gái trai đều thích mang đổ trang sức bằng kim loại.


Em hãy kể một số hoạt động trong lễ hội của người dân ở Tây Nguyên.

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số hoạt động trong lễ hội của người dân ở Tây Nguyên là:

– Múa hát

– Đốt lửa trại

– Uống rượu cần

– Tổ chức các cuộc thi


Bài 3 trang 86 SGK Địa lí 4

Hãy mô tả nhà rông. Nhà rông dùng để làm gì ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Các dân tộc ở Tây Nguyên thường sống tập trung thành buôn. Mỗi buôn thường có một nhà rông. Nhà rông của mỗi dân tộc có những nét riêng về hình dáng và cách trang trí. Nhà rông là ngôi nhà chung lớn nhất của buôn. Nhiều sinh hoạt tập thể như hội họp, tiếp khách của cả buôn,…được diễn ra ở đó. Nhà rông càng to đẹp thì chứng tỏ buôn càng giàu có, thịnh vượng.

Nguồn: MinoSchool.Com