Bài 3: Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn

Quan sát hình 1, em hãy cho biết ruộng bậc thang thường được làm ở đâu (đỉnh núi, sườn núi haỵ thung lũng)

GỢI Ý LÀM BÀI

Ruộng bậc thang ở Hoàng Liên Sơn được làm ở sườn núi. Nơi đó đất địa hình thoải, dễ thoát nước,…


Quan sát hình 2, em hãy : Kể tên một số mặt hàng thủ công chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số mặt hàng thủ công chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn là:

– Vải vóc

– Quần áo

– Đồ dùng sinh hoạt (gùi, dao, cuốc…)


Quan sát hình 2, em hãy cho biết: Hàng thổ cẩm thường được dùng để làm gì?

GỢI Ý LÀM BÀI

Hàng thổ cẩm thường được dùng để may thành quần áo, cặp, túi, khăn, mũ, tấm thảm…


 

Bài 1 trang 79 SGK Địa lí 4

 

Người dân ở Hoàng Liên Sơn làm những nghề gì ? Nghề nào là chính

 

GỢI Ý LÀM BÀI

 

Người dân ở Hoàng Liên Sơn làm những nghề:

 

– Nghề nông (trồng lúa, chè, ngô, rau, cây ăn quả…)

 

– Nghề thủ công (dệt, thêu, đan, rèn, đúc…)

 

– Khai thác khoáng sản (gỗ, mây, nứa, măng, mộc nhĩ…)

 


Bài 2 trang 79 SGK Địa lí 4

Kể tên một số sản phẩm thủ công truyền thống ở Hoàng Liên Sơn.

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số sản phẩm thủ công truyền thống ở Hoàng Liên Sơn:

– Thổ cẩm

– Gùi

– Dao

Nguồn: MinoSchool.Com