Soạn văn 12

Soạn bài Phát biểu tự do

Soạn văn bài Phát biểu tự do, SGK Ngữ văn 12 tập 2. Câu 1. Nêu một số ví dụ về tình huống phát biểu tự do.