Giải bài tập Công nghệ 10

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp

Giải bài tập lí thuyết trang 181 SGK Công nghệ 10. Câu 1: Trình bày đặc điểm của mô hình cấu trúc doanh nghiệp nhỏ...

Bài 49: Bài mở đầu

Giải bài tập lí thuyết trang 152 SGK Công nghệ 10. Câu 1: Em hãy cho biết kinh doanh là gì? Có những lĩnh vực kinh doanh nào...